Image is not available
 
Slider

FIRMA

Nasza firma powstała w 2012 roku.
Wykonujemy opracowania i projekty techniczne oraz budowlane, a także świadczymy usługi doradcze i obsługi inwestycji z zakresu inżynierii środowiska.
Przedmiotem naszej dzialalności są: zaopatrzenie w wodę i gaz, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja.
Usługi wykonujemy na zlecenie samorządów, podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.
Zajmujemy się projektowaniem infrastruktury technicznej w branży instalacji sanitarnych. Oferujemy również usługi w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych i sprzętem budowlanym.
Główny zakresem działalności naszej pracowni jest wykonywanie projektów instalacji sanitarnych. Projekty wykonujemy zarówno na indywidualne zamówienia jak i do katalogów domków typowych.
Tworzymy również opracowania techniczne branży sanitarnej na potrzeby inwestorów m.in. koncepcje rozbudowy istniejącej infrastruktury, analizy i oceny techniczne istniejących sieci i instalacji sanitarnych.
Zapraszamy do zapoznania się z szczegółową ofertą.
Image

OFERTA

Image

BRANŻA SANITARNA:

 • sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej,deszczowej i przemysłowej,
 • instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowych i kanalizacji,
 • instalacji ciepła technologicznego,
 • kotłowni gazowych, olejowych oraz na paliwa stałe,
 • węzłów cieplnych,
 • wentylacji mechanicznej,
 • projekty instalacji z odnawialnych źródeł ciepła tj. pomp ciepła, instalacji kolektorów słonecznych,
 • instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodociągowych i grzewczych,
 • przyłączy i instalacji gazowych,
 • inwentaryzacji budowlanych.

 

Image

przygotowanie opracowań typu:

 • opracowania dokumentacji projektowej, koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami ze służbami sanitarnymi, bhp oraz zabezpieczeń przeciw pożarowych,
 • koncepcje rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,
 • analizy stanu istniejącego i możliwości rozbudowy sieci wod - kan,
 • opracowywanie operatów wodnoprawnych,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • projektowana charakterystyka energetyczna,
 • audyty energetyczne,
 • przeglądy obiektów i instalacji budowlanych w branży sanitarnej.
 • kosztorysowanie i przygotowanie przedmiarów robót budowlanych.

Image

zakres usług sprzętem budowlanym

 • wykopy pod fundamenty
 • wykopy pod ogrodzenia, drenaże, przyłącza wodne, elektryczne, gazowe
 • wykopy pod kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe, wykopy pod kanały i rowy melioracyjne,
 • usuwanie starych fundamentów, elementów betonowych a także korzeni drzew z ziemi
 • załadunek materiałów sypkich,
 • przewierty pod drogami pod przyłącza energetyczne, wod-kan itp
 • Transport materiałów sypkich samochodem do 3,5T z wywrotem.

REALIZACJE

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla domu jednorodzinnego (5 os.), zlokalizowanej w miejscowości Janów gmina Bełchatów.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla domu jednorodzinnego (5 os.), zlokalizowanej w miejscowości Janów gmina Bełchatów.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla domu jednorodzinnego (5 os.), zlokalizowanej w miejscowości Janów gmina Bełchatów.

POLECANE STRONY

logo
heiko.pl

KONTAKT

PIWISIP HYDROMAC Maciej Olejnik
PIWISIP HYDROMAC Maciej Olejnik
Domiechowice 49C, 97-400 Bełchatów
+48 509 833 517